logosvg

Skap 
din
framtid

Er du interessert i film, foto, grafisk design, animasjon eller lyd

Lær det de
profesjonelle kan

Vi tilbyr en grundig og allsidig medieutdanning i kreative omgivelser.

Vårt nye mediebygg byr på et TV-studio, et fotostudio, et kreativt rom og hele tre lydstudioer. Vi har også tre kraftige PCer som håndterer våre  4K Canon EOS C200-kameraer.

Relevant og virkelighetsnært

Våre gode samarbeidspartnere utenfor skolen beriker og hever kvaliteten på opplæringen.

Eksterne aktører gir elevene en unik mulighet til å erfare, oppleve og mestre en kompleksitet som ikke fins mellom bokas permer eller innenfor klasserommets vegger.

Ved å gjøre reelle medieoppdrag utvikler våre elever en mer profesjonell og relevant mediekompetanse.  

En allsidig mediebedrift

Elever som ønsker utfordringer utenfor skolen får mulighet til å ta allsidige medieoppdrag på egen hånd. 

Vi har gjennom årene hatt flerkamera-produksjoner fra Kimen kulturhus og Bruket kulturhus. Vi har sendt direkte fra NM i turn fra Stjørdalshallen og produsert mange skole- og revyforestillinger. I tillegg har vi hatt små og store oppdrag innenfor reklame, journalistikk og foto.

Et springbrett ut i den virkelige verden

Har du en brennende interesse for mediefagene og ivrer etter å lære nye ting, da kan Medielinja være et springbrett ut i den virkelige verden.

Vi har elever i dag som jobber både i mediebedrifter og kommunikasjonsavdelinger - samtidig som de er elever hos oss. 

Bli hva du vil

Å være elev på Medielinja gir deg generell studiekompetanse som kvalifiserer til høyere utdanning.

På Medielinja bygger du en viktig og nødvendig kompetanse for mestre det moderne og digitale samfunnet som blir mer visuell for hver dag som går. 

Samme hva du ender opp med å gjøre, av høyre utdanning eller jobb, vil din mediekompetanse være en grunnleggende ferdighet du alltid får bruk for. 

Mediefagene

Her kommer nyttig informasjon om de ulike fagene.

Lyd

Foto

Film

Grafisk design

Medielinjas betydning

Les, se og hør om hvilken betydning Medielinja har hatt for noen av våre elever.